Stiftelsen Längmanska kulturfonden

Såväl enskilda personer som organisationer kan söka bidrag. Bidrag ges främst till särskilda ändamål, däremot inte till löpande verksamhet, periodiska skrifter o dyl.

Kulturella samfund, institutioner eller föreningar kan tilldelas bidrag endast för viss uppgift eller publikation som inte kan tillgodoses genom deras ordinarie verksamhet.

Bidrag ges inte till finansiering av egen utbildning. Bidrag ges heller inte retroaktivt, vilket innebär att arbeten som är avslutade vid utdelningstillfället inte kan få bidrag.

Beviljade belopp är i regel i storleksordningen 15 000 – 50 000 kr.

Ändamål / kriterier

Fonden skall främja:

  • Humanistiska vetenskaper – inbegripet teologi och juridik
  • Naturvetenskaper – inbegripet medicin
  • Konst och litteratur – inbegripet musik, dans, film m m
  • Folkbildningsverksamhet

Ansökan

Ansökan

Ansökningsperiod
1 oktober – 15 januari, kl. 23:59.

Utdelning ur fonden beslutas vanligen i slutet av april eller början av maj.

Läs mer

Om stiftelsen

Om stiftelsen

Stiftelsen Längmanska kulturfonden grundar sig på ett kapital testamenterat 1859 av den finländske trävaruhandlaren Erik Johan Längman. Utdelning ur fonden ägde rum första gången 1919. Stiftelsens ordförande är universitetskanslern. Övriga ledamöter i styrelsen utses av olika akademier och statliga institutioner.

Läs mer

Kontakt

Kontakt

Stiftelsen Längmanska kulturfonden
Grev Turegatan 14
114 46 Stockholm

Telefon: 08-611 87 15
Telefontid: onsdagar kl. 10-12
Epost: info@langmanska.se

 

Anslagstavla

4 jun

Längmanska kulturpriset 2020 till dirigent Cecilia Rydinger

Stiftelsen Längmanska kulturfondens stora kulturpris 2020 tilldelas Cecilia Rydinger, dirigent för m ...

Allmänt, [ 2020 ]

4 jun

2020 års författarpriser till Thomas Brunell och Johanna Holmström

Nämnden beslöt den vid sitt sammanträde i februari 2020 på förslag av Finlands Svenska författareför ...

Allmänt, [ 2020 ]

31 mar

Längmanskas kulturpris 2019 till Tom Sandqvist

Stiftelsen Längmanska kulturfondens nämnd har utsett Tom Sandqvist till 2019 års kulturpristagare me ...

Stora kulturpriset, [ 2019 ]

27 mar

Längmanjubileum i Borgå den 24 maj 2019

(Sidan kommer att uppdateras allteftersom vi närmar oss jubileumsdagen den 24 maj.)   Stiftelse ...

Allmänt, [ 2019 ]

Visa fler inlägg