Stiftelsen Längmanska kulturfonden

Såväl enskilda personer som organisationer kan söka bidrag. Bidrag ges främst till särskilda ändamål, däremot inte till löpande verksamhet, periodiska skrifter o dyl.

Kulturella samfund, institutioner eller föreningar kan tilldelas bidrag endast för viss uppgift eller publikation som inte kan tillgodoses genom deras ordinarie verksamhet.

Bidrag ges inte till finansiering av egen utbildning. Bidrag ges heller inte retroaktivt, vilket innebär att arbeten som är avslutade vid utdelningstillfället inte kan få bidrag.

Beviljade belopp är i regel i storleksordningen 15 000 – 50 000 kr.

Ändamål / kriterier

Fonden skall främja:

  • Humanistiska vetenskaper – inbegripet teologi och juridik
  • Naturvetenskaper – inbegripet medicin
  • Konst och litteratur – inbegripet musik, dans, film m m
  • Folkbildningsverksamhet

Ansökan

Ansökan

Ansökningsperiod
1 oktober – 15 januari, kl. 23:59.

Utdelning ur fonden beslutas vanligen i slutet av april eller början av maj.

Läs mer

Om stiftelsen

Om stiftelsen

Stiftelsen Längmanska kulturfonden grundar sig på ett kapital testamenterat 1859 av den finländske trävaruhandlaren Erik Johan Längman. Utdelning ur fonden ägde rum första gången 1919. Stiftelsens ordförande är universitetskanslern. Övriga ledamöter i styrelsen utses av olika akademier och statliga institutioner.

Läs mer

Kontakt

Kontakt

Stiftelsen Längmanska kulturfonden
Box 5073
102 42 Stockholm

Telefon: 08-611 87 15
Telefontid: onsdagar kl. 10-12
Epost: info@langmanska.se

 

Anslagstavla

31 mar

Längmanskas kulturpris 2019 till Tom Sandqvist

Stiftelsen Längmanska kulturfondens nämnd har utsett Tom Sandqvist till 2019 års kulturpristagare me ...

Stora kulturpriset, [ 2019 ]

27 mar

Längmanjubileum i Borgå den 24 maj 2019

(Sidan kommer att uppdateras allteftersom vi närmar oss jubileumsdagen den 24 maj.)   Stiftelse ...

Allmänt, [ 2019 ]

26 mar

2019 års priser till finlandssvenska författare

Stiftelsen Längmanska kulturfonden beslöt vid sitt sammanträde den 18 februari 2019 att dela ut en b ...

Författarpriser till Finland, [ 2019 ]

8 jun

Kaj Korkea-aho och Maria Turtschaninoff erhåller 2018 års författarpriser!

Stiftelsen Längmanska kulturfondens pris till finska författare som skriver på svenska tilldelas år ...

Författarpriser till Finland, [ 2018 ]

Visa fler inlägg