2022 års författarpriser till Michel Ekman och Matilda Södergran

Motiveringar:   Michel Ekman   ”för hans djupt personliga och insiktsfulla essäer och dagböcker, för en självbiografi där liv och konst flätas samman i intrikata mönster. I dessa verk förenar sig stilens elegans och klarhet med stor lärdom och existentiell klarsyn, där medvetandet om tiden och dess gång utgör klaven.”   Michel Ekman kunde pga…

Läs mer


2022 års kulturpris till antikvarien och kulturhistorikern Ralph Edenheim

Stiftelsen Längmanska kulturfondens kulturpris 2022 tilldelas antikvarien och kulturhistorikern   Ralph Edenheim Motivering:   ”för ett betydande författarskap om svenska hus, gårdar, slott och kyrkor och för hans omfattande insatser för att bevara och renovera sådana kulturbyggnader. Som författare och föreläsare, som chef för Skansens kulturhistoriska avdelning har Edenheim lyckats intressera en bred publik för…

Läs mer


2021 års författarpriser till Annika Sandelin och Peter Sandström

Nämnden beslöt vid sitt sammanträde i februari 2021 på förslag av Finlands Svenska författareförenings styrelse att ge 2021 års författarpris till Annika Sandelin och Peter Sandström. En prisceremoni ledd av stiftelsens ordförande generaldirektör Anders Söderholm hölls på svenska ambassaden i Helsingfors den 2 september 2021 med ambassadör Nicola Clase som värd.   Annika Sandelin Vilda…

Läs mer


2021 års kulturpris till serietecknaren Mats Jonsson

Stiftelsen Längmanska kulturfondens kulturpris 2021 tilldelas serietecknaren Mats Jonsson för att han lyft den självbiografiska traditionen inom svensk arbetarlitteratur till seriemediet, med ett bildspråk som i grafiskt kontrastrika, rustikt stiliserade berättelser skapar koncentration till jagets inre känsloliv och utveckling, och där hans självbild är både klassresenärens och autodidaktens. Prissumman uppgår till SEK 180 000. En…

Läs mer


2021 års anslagstilldelning

Stiftelsen Längmanska kulturfondens nämnd beslöt vid sitt vårsammanträde den 22 april 2021 om bidrag till 385 av totalt 1 866 sökande. Det sammanlagda bidragsbeloppet uppgick till SEK 11 140 000. Anslagen fördelades enligt följande: Humanistiska vetenskaper: 85 bidragsmottagare delade på SEK 1 302 000. Naturvetenskaper: 30 bidragsmottagare delade på SEK 754 000. Konst och litteratur:…

Läs mer


Längmanska kulturpriset 2020 till dirigent Cecilia Rydinger

Stiftelsen Längmanska kulturfondens stora kulturpris 2020 tilldelas Cecilia Rydinger, dirigent för manskören Orphei Drängar och professor i orkesterdirigering vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Priset ges för hennes nationellt och internationellt framgångsrika och nyskapande arbete som dirigent, samt för hennes mångåriga konsertverksamhet med amatörkörer och amatörorkestrar på nationella, regionala och lokala kulturinstitutioner runt om i Sverige….

Läs mer


2020 års författarpriser till Thomas Brunell och Johanna Holmström

Nämnden beslöt den vid sitt sammanträde i februari 2020 på förslag av Finlands Svenska författareförenings styrelse att ge 2020 års författarpris till Thomas Brunell och Johanna Holmström med följande motiveringar: Thomas Brunell ”Thomas Brunell (f.1966) debuterade 1995 med diktboken Natt-tvätt och har framför allt gjort sig ett namn som samhälleligt och existentiellt medveten lyriker, men…

Läs mer


Längmanskas kulturpris 2019 till Tom Sandqvist

Stiftelsen Längmanska kulturfondens nämnd har utsett Tom Sandqvist till 2019 års kulturpristagare med följande motivering: ”Längmanska kulturfondens kulturpris 2019 tilldelas Tom Sandqvist för ett självständigt, skarpt och  känsligt klingande författarskap. Hans djupa, närmast vindlande lärdom, med en bred forskningsbakgrund i en rad konstteoretiska och -historiska analyser och skönlitterära produktioner, visar en nyfikenhet  och  ett rastlöst…

Läs mer


Längmanjubileum i Borgå den 24 maj 2019

(Sidan kommer att uppdateras allteftersom vi närmar oss jubileumsdagen den 24 maj.)   Stiftelsen Längmanska kulturfonden och Erik Johan Längman År 1859 upprättade trävarupatronen Erik Johan Längman, född den 24 maj 1799 i Borgå, sitt testamente. Längman, som var framgångsrik entreprenör i Finland under 1800-talets första hälft, delade, originellt nog, sin förmögenhet mellan Finland och…

Läs mer


2019 års priser till Thomas Wulff och Ulrika Nielsen

Stiftelsen Längmanska kulturfonden beslöt vid sitt sammanträde den 18 februari 2019 att dela ut en belöning på vardera 10 000 euro till de finlandssvenska författarna Thomas Wulff och Ulrika Nielsen med följande motiveringar: Thomas Wulff Thomas Wulff (f.1953) avslutade 2017 sin stora trilogi om orientalisten, revolutionären och äventyraren Ivarlassy. Wulffs hjälte, uppväxt i Helsingfors och…

Läs mer