2022 års kulturpris till antikvarien och kulturhistorikern Ralph Edenheim

Stiftelsen Längmanska kulturfondens kulturpris 2022 tilldelas antikvarien och kulturhistorikern

 

Ralph Edenheim

Motivering:

 

”för ett betydande författarskap om svenska hus, gårdar, slott och kyrkor och för hans omfattande insatser för att bevara och renovera sådana kulturbyggnader. Som författare och föreläsare, som chef för Skansens kulturhistoriska avdelning har Edenheim lyckats intressera en bred publik för det svenska byggnadsarvet.”

 

 


Från vänster nämndens ordförande Generaldirektör Anders Söderholm,
pristagaren Ralph Edenheim, Professor Eva Haettner Aurelius och
pristagarens hustru Katarina Edenheim.

 

Ralph Edenheim framför sitt tack till Stiftelsen Längmanska kulturfonden.

 

Bland andäktigt lyssnande till prismotiveringen syns fr v Överintendent Magnus
Olausson, Nationalmuseum, tidigare pristagarna dirigent Cecilia Rydinger
och Rysslandskännaren och författaren Bengt Jangfelt, Musikaliska
akademiens ständige sekreterare Fredrik Wetterquist, f d riksmarskalk
Svante Lindquist med hustru Katharina, direktör Anna
Rosvall Stuart, Sverige-Amerikastiftelsen, m fl.

 

Pristagaren tillsammans med Stiftelsen Längmanska kulturfondens nämnd:
fr v Stefan Claesson, Britten Månsson Wallin, Isabella Nilsson, Anders
Söderholm, Ralph Edenheim, Eva Haettner Aurelius och Edvard Fleetwood.