2023 års stora kulturpris till galleristen och konsthallsägare Kjell Åke Gustafsson


Kjell Åke Gustafsson erhåller sitt prisdiplom av Stiftelsens ordförande,
Professor Anders Söderholm. Till vänster om pristagare står tidigare
Ständig sekreterare i Konstakademien och talaren till pristagaren
Isabella Nilsson. Ceremonin ägde rum på Konstakademien.

Motivering till priset:

”Stiftelsen Längmanska kulturfondens stora kulturpris tilldelas 2023 gallerist och
konsthallsägare Kjell Åke Gustafsson för hans livsprojekt att oförtrutet, och
bokstavligt, ”gräva där han står” i skapandet av Konsthallen Hishult, dess
skulpturpark och en konstnärlig verksamhet som fritt, inspirerande och
respektfullt förvaltar och utvecklar ett bildnings- och folkbildningssamtal.”