Välkommen till vårt ansökningssystem

Här kan ni söka stipendier för projekt inom humaniora, naturvetenskap, konst och litteratur samt folkbildning.

Ansökningar tas endast emot via vårt on-line system. (Ansökningar på papper insända per post eller elektroniskt via e-post accepteras inte.)

Såväl enskilda personer som organisationer kan söka bidrag. Bidrag ges främst till särskilda ändamål, däremot inte till löpande verksamhet, periodiska skrifter o dyl. Kulturella samfund, institutioner eller föreningar kan tilldelas bidrag endast för viss uppgift eller publikation som inte kan tillgodoses genom deras ordinarie verksamhet.

Bidrag ges inte till finansiering av egen utbildning. Bidrag ges heller inte retroaktivt, vilket innebär att arbeten som är avslutade vid utdelningstillfället inte kan få bidrag.

Beviljade belopp är i regel i storleksordningen 10 000 – 50 000 kr.

OBS! Ansökningssystemet är öppet för ansökningar
varje år mellan 1 oktober och 15 januari, kl. 23:59