VANLIGA FRÅGOR (FAQ) RÖRANDE ANSÖKAN TILL LÄNGMANSKA KULTURFONDEN

1. Processen

1.1 Ansökan kan endast sändas in elektroniskt. Du kommer till ansökningssystemet via www.langmanska.se/Ansökan. Där klickar du på knappen ”Till Ansökan..” varpå du förs vidare till Ansökningssystemet (som finns på adressen: https://apply.zapote.se/langmanska). Det går bara att komma åt ”ansökningsformuläret” under den period systemet är öppet för ansökningar, dvs 1 oktober – 15 januari varje år. Ansökningar skrivna på papper och inskickade med ordinarie post accepteras inte. Om du som ska söka känner dig osäker eller har datorovana, be någon vän att hjälpa dig. Tänk på att det kan ta litet tid att skapa bilagor och att dessa måste presenteras i formaten pdf (dokument) eller jpeg (bilder) och inte får överskrida en viss storlek (sidor eller MB). Just arbetet med bilagorna kan ta litet tid, så var inte ute i sista stund.

1.2 Logga in med epost-adress och generera lösenord. När du har registrerat användarnamn (epost) och lösenord kommer du att få ett aktiveringsmejl. Gå till din epost och klicka på den länk som finns i mejlet. OBS. Om du inte efter några minuter har fått något aktiveringsmejl, kontrollera att mejlet inte har hamnat i Skräppostmappen! Kom ihåg inloggningsuppgifterna. För att ansökan ska kunna skickas in måste alla viktiga fält vara ifyllda.

1.3 Färdig ansökan. Du kan fortsätta att bearbeta din ansökan ända tills du har tryckt på knappen ”Skicka in”. Därefter kan du inte ändra något. Skulle dina förutsättningar på något viktigt exceptionellt sätt ändras kan du (OBS i undantagsfall) skriva epost till kansliet och be att få din ansökan upplåst. När den har låsts upp kan du logga in på nytt och fortsätta att redigera. När du är klar måste du skicka in ansökan på nytt. Efter det att ansökningstiden har gått ut den 15 januari kan inga ändringar överhuvudtaget göras. Skulle du tilldelas stipendium eller anslag och efter det att beslutet har meddelats få ändrade kontaktuppgifter, t ex epost, nytt namn (t ex genom giftermål) meddelar du detta till kansliet via epost.

1.4 Beslut meddelas endast via epost under första hälften av maj.  Beslut meddelas till den epostadress som användes vid ansökan/inloggning. Vänligen byt inte epostadress under den tid som ansökan är under behandling. Spara inloggningsuppgifterna. Kansliet kan av säkerhets- och integritetsskäl inte tillhanda inloggningsuppgifter.

1.5 Problemsökning:
a) Svårighet med kontoregistrering – aktiveringsmejl.
Kontrollera att inte aktiveringsmejlet har hamnat i skräpposten.
b) Svårighet att skicka in ansökan.
Det kan bero på att din ”sessionstid” på webservern har gått ut. Logga ut, vänta några minuter, och logga sedan in igen. Pröva att skicka in på nytt. Ansökningssystemet sparar omgående allt det du skriver in, så du riskerar inte att förlora data genom att logga ut tillfälligt.
c) Kontrollera noga att du skrivit/stavat din inloggningsuppgifterna epost och lösenord korrekt.
d) I mycket sällsynta fall, obs mycket ovanligt, när mycket gamla versioner av operativsystem eller webläsare (t ex gamla versioner av Firefox, Internet Explorer) används, kan det hända att vissa inloggningsfält inte visas.
Undvik att använda mycket gamla datorer och gamla program.

 

Ansökan

2. Flera individer söker tillsammans. Ange i ansökan under fältet Namn endast en person. Denne ska vara stiftelsens kontaktperson. Ev medsökandes namn kan skrivas längre ner på blanketten.  Detsamma gäller om flera organisationer skulle söka tillsammans. Ange endast en organisation.

3. Personnummer/Organisationsnummer. Individer lämnar personnummer och organisationer organisationsnummer (endast ett av alternativen väljs). Individuella sökande som inte har svenskt personnummer anger födelsedatum följt av 0000 (ÅÅMMDD-0000, exempel 680101-0000).

4. Kontaktperson. Detta fält används endast när en organisation söker.

5. Epostadress. Kom ihåg vilken epostadress ni använde för ansökan. Ändra inte!

6. Projekt – val av huvudområde. Följande kan vara till vägledning vid val av huvudområde:

Välj det huvudområde som bäst överensstämmer med det du vill söka pengar för.

Beträffande Humanistiska vetenskaper (inklusive teologi och juridik). Gäller i regel doktorandnivå eller högre akademisk nivå. Litteraturvetenskap, Historia och Konstvetenskap (t ex utställningskataloger med vetenskapliga anspråk) är typiska områden. Även andra skrifter på ”akademisk nivå” (t ex biografier) av väl etablerade seniora författare kan höra hemma i denna grupp.

Undvik helst att välja ”Övrigt”.

7. Projekttitel. Formulera projekttiteln så att det framgår vad projektet handlar om. Några nyckelord. Den ska vara kort.

8. Får jag skicka in ansökan på engelska? Svenska är det språk som ska användas. Bilagor kan när så är naturligt eller
nödvändigt vara skrivna på engelska. Om engelska bilagor bifogas ska ändå en kort sammanfattning på svenska lämnas i
formulärets fält Projektsammanfattning.

9. BUDGET. Budgeten ska avse det belopp som du ansöker om, ”Sökt belopp” ovan. Summan i budgeten ska alltså vara densamma som i rutan sökt belopp. Om totalkostnaden för hela projektet är större än sökt belopp kan du, om du vill (ej nödvändigt), redovisa det i en bilaga eller under Övriga upplysningar. Om ansökan avser tryckning av publikation bör offert från tryckeri/förläggare bifogas.

10. Meriter och CV.
Skriv en sammanfattning av meriter/presentation av organisationen i det vita fältet (”Ange meriter”).
För forskare/universitetsanställda är det obligatoriskt med ett CV som visar bl a akademiska examina och examensår. Doktorander bör skicka med handledarintyg.
I de fall medsökande finnes går det, om sökande så önskar, bra att ladda upp både sökandes och medsökandes CV, dock får det totala omfånget inte överskrida 2 sidor. Om sökande är en organisation lämnas information om denna i första hand i ämnesfältet. Men det går även att här ladda upp en kort information om organisationen, dess verksamhet och några få av nyckelpersonerna.

11. Bilagor ska vara i PDF-format. Bilder ska vara i JPEG (=JPG) format. Endast dessa filformat kan laddas upp. Notera att det finns begränsningar vad gäller antal sidor respektive filers/bilders storlek. Det går inte att överskrida dessa begränsningar. PDF-filer och JPEG bilder är bland de mest vanliga formaten och lätta att skapa. För dig som är ovan att skapa sådana filer eller behöver konvertera andra format (t ex Worddokument) se tips nedan.

12. Övriga upplysningar.  Här kan du t ex skriva in en länk till en film eller musik, eftersom sådant inte går att ladda upp på annan plats i ansökan.

Skapa/konvertera PDF och JPEG bilagor – några tips!

OBS Nedan lämnas några enkla tips, som förmodligen de flesta användare redan känner till. Stiftelsen Längmanska kulturfonden tar inte något ansvar för resultaten av ev försök att skapa eller konvertera filer. Stiftelsen kan inte, och kommer inte att, ge vägledning rörande hur man fyller i ansökan eller konverterar filer. Vänligen vänd er till er egen IT-support, på arbetsplatsen eller i vänkretsen.

Förutsättningarna är något olika beroende av om Mac OS eller PC Windows  används. Nedan följer tips som fungerar för det mesta.

PDF

Ett Worddokument, t ex, kan enkelt konverteras till PDF genom att klicka på ”Spara som” och sedan i den dialogruta som visas välja formatet PDF. Här brukar man också kunna välja upplösning (=filstorlek). För att stiftelsens granskare ska kunna läsa ansökan på sin datorskärm brukar det räcka med ”Låg upplösning”.

Ett annat vanligt alternativ är att öppna Word-dokumentet (fungerar även för andra format) och välja ”Skriv ut”. I den dialogruta som då öppnas väljer man PDF. I äldre versioner av programvara kan valet göras under ”Skriv ut/Välj skrivare”.

Om du saknar konverteringsprogramvara från t ex Word till PDF kan gratisprogrammet Cute PDF writer användas.  Programmet kan laddas ner från http://www.cutepdf.com/Products/CutePDF/writer.asp.

JPEG

JPEG (eller JPG) är det vanligaste formatet för bilder och används t ex i mobiler och de flesta digitalkameror. Sannolikt har de flesta sökande redan de flesta av sina digitala bilder i JPEG format. Men det kan bli nödvändigt att minska upplösningen på bilderna för att nå de maximalt tillåtna i ansökningssystemet 2 MB.

Erfarna bildproducenter använder bildredigeringsprogram för att ändra storlek på bilderna. Vanligt är t ex Photoshop (köpes).

För PC användare är ett enkelt gratis alternativ FastStone Photo Resizer http://www.faststone.org/download.htm – FastStone Image viewer som hämtas på samma sida är ett enkelt bildredigerings- och konverteringsprogram.

I Macdatorer är det naturligt att använda det med operativsystemet medföljande redigeringsprogrammet IPhoto (eller det likaledes medföljande bildprogrammet Förhandsvisning).

Vanligt numera är också att besöka en konverteringshemsida, ladda upp sin bild/fil och sedan konvertera/skala ner filen på denna hemsida. Det brukar gå ganska fort och är enkelt. Bilden sparas sedan (laddas ner) på den egna datorn. Exempel på sådan konverteringssida är t ex http://www.picresize.com/

Det finns många alternativ som enkelt hittas om man söker på Internet. Ett alternativ som rekommenderas av en sökande är: https://www.websiteplanet.com/sv/webtools/imagecompressor/

Är stipendierna skattefria?

Först ska sägas att stiftelsen inte på något sätt kan ta ansvar för den enskildes skattesituation och lämnar heller inte råd rörande skatten till enskilda bidragsmottagare. Stiftelsen i sig är s k begränsat skattskyldig (”skattefri”). Den uppfyller de krav som ställs och ger bidrag till områden som räknas in bland dem som kan ge en stiftelse s k skattefrihet. I det fall ansökan gäller stipendium (t ex forskningstid) är det möjligt/troligt att stipendiet är skattefritt hos mottagaren. Flera av dem som mottar bidrag från stiftelsen, t ex konstnärer, är egna företagare och föredrar av olika skäl att redovisa bidraget i sin skattepliktiga näringsverksamhet eftersom kostnaderna bokförs i denna. Många, kanske de flesta, av dem som erhåller bidrag från stiftelsen har projektkostnader som överstiger projektintäkterna. I sådana fall torde inte skatt uppkomma. Stiftelsen lämnar normalt inte inkomstupplysning till Skatteverket. Den som känner sig osäker, men anser att stipendiet är skattefritt kan i sin deklaration under Övriga upplysningar nämna att stipendium/bidrag har erhållits från stiftelsen.