2021 års kulturpris till serietecknaren Mats Jonsson

Stiftelsen Längmanska kulturfondens kulturpris 2021 tilldelas serietecknaren Mats

Jonsson för att han lyft den självbiografiska traditionen inom svensk arbetarlitteratur till

seriemediet, med ett bildspråk som i grafiskt kontrastrika, rustikt stiliserade berättelser

skapar koncentration till jagets inre känsloliv och utveckling, och där hans självbild är

både klassresenärens och autodidaktens.

Prissumman uppgår till SEK 180 000. En ceremoni avhölls på Kungl. Vitterhetsakademien den 1 september 2021.

Prismotivering här. Mats Jonsson (2)