2021 års anslagstilldelning

Stiftelsen Längmanska kulturfondens nämnd beslöt vid sitt vårsammanträde den 22 april 2021 om bidrag till 385 av totalt 1 866 sökande. Det sammanlagda bidragsbeloppet uppgick till SEK 11 140 000.

Anslagen fördelades enligt följande:

Humanistiska vetenskaper: 85 bidragsmottagare delade på SEK 1 302 000.

Naturvetenskaper: 30 bidragsmottagare delade på SEK 754 000.

Konst och litteratur: 132 bidragsmottagare delade på SEK 5 423 000.

Folkbildning: 138 bidragsmottagare delade på SEK 3 660 000.