Längmanska kulturpriset 2020 till dirigent Cecilia Rydinger

Stiftelsen Längmanska kulturfondens stora kulturpris 2020 tilldelas Cecilia Rydinger, dirigent för manskören Orphei Drängar och professor i orkesterdirigering vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm.

Priset ges för hennes nationellt och internationellt framgångsrika och nyskapande arbete som dirigent, samt för hennes mångåriga konsertverksamhet med amatörkörer och amatörorkestrar på nationella, regionala och lokala kulturinstitutioner runt om i Sverige.

  • Jag växte upp i Ludvika, som med sin starka folkbildningstradition och en fantastisk kommunal musikskola lade grunden för min yrkesbana. Det gläder mig särskilt att jag belönas för det folkbildande arbete jag gjort och gör för amatörmusiklivet i Sverige – en verksamhet som ger stora upplevelser för många människor och är betydelsebärande för vårt samhälle.

Cecilia Rydinger är sedan 2008 dirigent och konstnärlig ledare för manskören Orphei Drängar i Uppsala, med vilka hon har en omfattande konsert- och turnéverksamhet. Tidigare var hon under drygt 20 års tid sånganförare och konstnärlig ledare för den blandade kören Allmänna Sången i Uppsala, med vilka hon bl a framträdde vid Nobelmiddagen i Stadshuset 2005. Åren 1994-1998 var hon chefdirigent vid Wermland Opera (f d Musikteatern i Värmland), med uppmärksammade föreställningar av Wagners operor Den flygande holländaren, Valkyrian och Tristan och Isolde.

Cecilia Rydinger är professor i orkesterdirigering vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm, och var under åren 2012-2019 rektor vid samma lärosäte.

2005 mottog Cecilia Rydinger medaljen Litteris et Artibus av H.M. Konungen för sina insatser inom tonkonstens område. Hon är sedan 2004 ledamot av Kungliga Musikaliska Akademien.

Stiftelsen Längmanska kulturfondens kulturpris tilldelas en person som i sin verksamhet förenat alla eller merparten av fondens fyra verksamhetsområden: humaniora, naturvetenskap, konst och litteratur samt folkbildning.


Foto: Orphei Drängar/fotograf Steven Quigley.