2020 års författarpriser till Thomas Brunell och Johanna Holmström

Nämnden beslöt den vid sitt sammanträde i februari 2020 på förslag av Finlands Svenska författareförenings styrelse att ge 2020 års författarpris till Thomas Brunell och Johanna Holmström med följande motiveringar:

Thomas Brunell
Thomas Brunell (f.1966) debuterade 1995 med diktboken Natt-tvätt och har framför allt gjort sig ett namn som samhälleligt och existentiellt medveten lyriker, men i hans utgivning ryms även en roman och ett faktaverk. Samlingen Nocturnala män. Arton taxiresor genom en grön metropol (2020) är hans elfte bok. I sina dikter granskar han våra normsystem med kritisk blick men uppmärksammar också det sociala samspelet och tillvarons sammansatthet på ett medkännande sätt. Hans poetik förenar en bärande centrallyrisk tradition med en öppenhet för nya impulser.” 

Johanna Holmström
Johanna Holmström (f. 1981) är en av Finlands mest orädda författare, vars noveller och romaner med skarp blick fångar människors och framför allt kvinnors smärtpunkter. Hennes texter har en kraft som bär långt, både in i människopsyket och utanför Finlands gränser. Holmströms texter berör, skakar om och upprör och lämnar ingen likgiltig.”