Författarpriser till Philip Teir och Tatjana Brandt på Sveriges ambassad i Helsingfors

Philip Teir tilldelas Stiftelsen Längmanska kulturfonden författarpris med följande motivering:

”för hans med ömsint humor gjorda skildringar av medelklassens klassiska kriser, men där opportunism och förljugenhet i den vuxna världen drabbas av satirens hårda ljus, för hans skarpögda bilder av mannens predikament i en jämställd tillvaro och för hans med filmisk lyster framskrivna bilder av det österbottniska Jakobstad och södra Helsingfors.”

 

Tatjana Brandt tilldelas Stiftelsen Längmanska kulturfondens författarpris med följande motivering:

”för hennes lärda, skarpsinniga och med samtidens litteraturteoretiska diskussioner djup förbundna essäer om litterära verk, där hon varken skyr den personliga utgångspunkten hos författaren och sig själv, eller den etiska komplikation som ligger i verklighetsflykten i läsandet. Den motverkar Tatjana Brandt genom att flyhänt lyfta fram det etiska i de verk hon läser, så att läsandet också handlar om det rätta valet och det goda livet.”

 


Tatjana Brandt framför sitt tack till stiftelsen. Övriga från vänster:
Generalsekreterare Britten Månsson Wallin, vice ordförande, ambassadör
Nicola Klase, Prof Eva Haettner Aurelius och författaren Philip Teir.

Pristagarna Tatjana Brandt och Philip Teir tillsammans med ledamöterna
i Längmanska kulturfondens nämnd, fr v Prof. Stefan Claesson,
Prof. Eva Haettner Aurelius, Generalsekreterare Britten Månsson Wallin
och tidigare Ständig sekreterare i Konstakademien Isabella Nilsso
samt värden för ceremonin, ambassadörNicola Klase.