2022 års författarpriser till Michel Ekman och Matilda Södergran

Motiveringar:

 

Michel Ekman

 

”för hans djupt personliga och insiktsfulla essäer och dagböcker, för en självbiografi där liv och konst flätas samman i intrikata mönster. I dessa verk förenar sig stilens elegans och klarhet med stor lärdom och existentiell klarsyn, där medvetandet om tiden och dess gång utgör klaven.”

 

Michel Ekman kunde pga positiv covidtestresultat inte närvara fysiskt
vid ceremonin på svenska ambassaden. Istället mottog hustru Pia Ingström
priset med Michel i högsta grad närvarande via video.


Matilda Södergran

 

”för hennes egensinnigt drömlika, understundom absurda dikter, där det analytiska, reflekterande medvetandet är frånkopplat. I dikternas fragmentariska bilder förmedlas, slagkraftigt och ibland roligt, kvinnans och djurets villkor och de olika former av maktutövning de utsatts för.”

 

Mathilda Södergran tillsammans med stiftelsens ordförande
Generaldirektör Anders Söderholm och Professor Eva Haettner Aurelius.


Pristagarna tillsammans med Längmanska kulturfondens nämnd:
från vänster Pia Ingström, Stefan Claesson, Eva Haettner
Aurelius, Mathilda Södergran och Michel Ekman (video i bakgrunden),
Anders Söderholm, Britten Månsson Wallin samt nämndens sekreterare
Edvard Fleetwood.

 


Ceremonin ägde rum den 1 juni 2022 på svenska ambassaden i Helsingfors under
värdskap av ambassadör Nicola Clase och ambassadråd Jenny Kanerva (bilden).