Längmanska kulturfondens kulturpris 1997 till Astley Nyhlén

Stiftelsen Längmanska kulturfonden har beslutat tilldela Astley Nyhlén, Uttersberg, 1997 års kulturpris för hans utomordentliga insatser för att förmedla kultur i vid mening med bland annat konstutställningar, föreläsningsverksamhet och musikfestivaler i en liten ort i Bergslagen, som under de senaste decennierna lockat en miljonpublik från hela landet.

Läs mer


Längmanska kulturfondens kulturpris 1996 till Nils-Erik Landell

Stiftelsen Längmanska kulturfondens kulturpris för år 1996 har tilldelats författaren Nils-Erik Landell. Nils-Erik Landell har bakom sig ett mer än 30-årigt författarskap som sträckt sig från intensivt studium av naturen och kulturlandskapet till engagemang i miljöfrågor. Med sin nyfikenhet och upptäckarlust har han avslöjat att också en storstad kan innehålla levande och orörd natur. I…

Läs mer