2009 års priser till finlandssvenska författare

Stiftelsen Längmanska kulturfonden beslöt vid sitt årsmöte i april 2009 att dela ut ett pris på 9 000 euro vardera till de två finlandssvenska författarna Mikael Enckell och Solveig Rabb. Mikael Enckell får priset ”för ett rikt, insiktsfullt författarskap i humanismens anda” och Solveig Rabb ”för en diktning med bredd, inlevelse och träffsäkert språk”.

Läs mer


Längmanska kulturfondens stora pris 2009 tilldelas Ulrika Knutson

Stiftelsen Längmanska kulturfondens kulturpris för år 2009, 150 000 kronor, tilldelas journalisten Ulrika Knutson, Uppsala, ”för en hängiven insats som folkbildare med fokus på kultur och kvinnors kamp”. Ulrika Knutson har under många år verkat som kulturjournalist, författare, litteraturvetare och kulturpersonlighet i radio och TV – en genuin folkbildare på kulturens område som med stort…

Läs merLängmanska kulturfondens stora pris 2008 till koreografen Margaretha Åsberg

Längmanska kulturfondens stora kulturpris 2008 har tilldelats koreografen och professorn Margaretha Åsberg, Stockholm, ”för förnyelse av koreografins metaforskapande kraft och kontakt med de stora myterna”. Margaretha Åsberg är den koreograf som i Sverige fört arvet från Birgit Åkesson vidare genom att placera den klassiska dansen i en modernistisk framkant, där den förenat sig med det…

Läs mer2008 års priser till finlandssvenska författare

Stiftelsen Längmanska kulturfonden beslöt vid sitt årsmöte i april 2008 att dela ut ett pris på 9 000 euro vardera till de två finlandssvenska författarna Marita Lindquist och Tom Paxal. Marita Lindquist får priset för ”en diktning fylld av muntraste lek och djupaste allvar” och Tom Paxal för ”en stark och vital konst som talar…

Läs mer


Längmanska kulturfondens stora pris 2007 till Bengt Jangfeldt

Längmanska kulturpriset för år 2007 på 150 000 kr tilldelas Bengt Jangfeldt, Stockholm, med följande motivering. Bengt Jangfeldt är slavist och har i hög grad bidragit till våra kunskaper om det Ryssland som återuppstått efter Sovjetunionens sönderfall. Med sin bok Svenska vägar till S:t Petersburg, utgiven 1998, fick han oss att inse hur kort vägen…

Läs mer


2007 års priser till finlandssvenska författare

Stiftelsen Längmanska kulturfondens nämnd beslöt också vid sitt årssammanträde den 27 april att dela ut ett pris på 9 000 euro vardera till de två finlandssvenska författarna Irmelin Sandman Lilius och Peter Mickwitz efter förslag från Finlands Svenska Författareförening, som även svarar för motiveringarna. Irmelin Sandman Lilius får sitt pris för ett mångbottnat och gränsöverskridande…

Läs mer


2006 års priser till finlandssvenska författare

Två finlandssvenska författare får litteraturpriser Stiftelsen Längmanska kulturfondens nämnd beslöt också vid sitt årssammanträde den 21 april att dela ut ett pris på 9 000 euro vardera till de två finlandssvenska författarna Henrik Jansson och Leif Salmén efter förslag från Finlands Svenska Författareförening, som även svarar för motiveringarna.

Läs mer