2010 års priser till finlandssvenska författare

Stiftelsen Längmanska kulturfonden beslöt vid sitt årsmöte i april 2010 att dela ut ett pris på 9 000 euro vardera till de finlandssvenska författarna Bengt Ahlfors och Zinaida Lindén.

Bengt Ahlfors

Prisutdelningen 2010-06-10 på Sveriges ambassad i Helsingfors

Författaren och regissören Bengt Ahlfors belönas för ”ett stilistiskt briljant författarskap som förenar visans folkliga tilltal med teatermannens blick för människolivets komik”. Ahlfors är född i Helsingfors 1937 och har bland annat varit verksam som biträdande teaterchef vid Lilla Teatern och som konstnärlig ledare vid Svenska Teatern i Helsingfors. Han har skrivit omkring 30 skådespel, varav många har översatts till andra språk och spelats i många länder. Han har också skrivit böcker och komponerat hundratals svenskspråkiga visor. En höjdpunkt i hans sena produktion är den självbiografiska volymen ”På bio”, en kärleksförklaring till filmen som konst och andlig livboj.

Zinaida Lindén

Prisutdelningen 2010-06-10 på Sveriges ambassad i Helsingfors

Zinaida Lindén, författare och översättare, har berikat den finländska prosan med ett antal novellsamlingar och romaner vars kulturella, geografiska och språkliga spännvidd har få motstycken i vår litteratur. Personerna i hennes böcker är rotlösa, nyfikna och framför allt stadda i förändring; skildringen rör sig mellan det burleskt komiska och det obotligt tragiska, och det språkliga anslaget lyckas vara både eftertänksamt, kraftfullt och exakt. Med sin senaste novellsamling, ”Lindanserskan” (2009) har Zinaida Lindén åter skrivit en i många bemärkelser gränsöverskridande bok.

Zinaida Lindén är född i Leningrad 1963 men flyttade i början av 1990-talet till Finland. Hon skriver på både svenska och ryska och översätter finlandssvensk litteratur till ryska. Bland hennes produktion märks novellsamlingarna ”Överstinnan och syntetisatorn” (1996) och ”Scheherazades sanna historier” (2000) samt romanen ”I väntan på en jordbävning” (2004), som belönades med Runebergspriset 2005. En fristående uppföljare till den sistnämnda, brevromanen ”Takakirves – Tokyo”, kom ut 2007.