2011 års priser till finlandssvenska författare

Stiftelsen Längmanska kulturfonden beslöt vid sitt årsmöte i april 2011 att dela ut ett pris på 9 000 euro vardera till de finlandssvenska författarna Malin Kivelä och Carina Nynäs.

Malin Kivelä (f 1974)

Malin Kivelä vid prisutdelningen 2011

debuterade år 2002 med romanen “Australien är också en ö”. Hon har gett ut två romaner och barnboken ”Den förträfflige herr Glad”, med illustrationer av Linda Bondestam. Hon har skrivit flera uppmärksammade skådespel och hörspel för radio. Malin Kiveläs andra roman ”Du eller aldrig” samt barnboken om herr Glad är också översatta till ryska och utgivna i Ryssland. Det är kanske ingen överraskning att hennes egensinniga prosa slår an just där; Kiveläs böcker är lekfulla, vilda och allvarliga på samma gång. De är språkligt träffsäkra och innehållsmässigt överraskande och obändiga. Hon tar sig fördomsfritt an yviga teman, låter sig inte hejdas av politisk korrekthet och är icke-ängslig på ett sätt som får läsaren att ivrigt vänta på hur författarskapet utvecklas.

Carina Nynäs (f 1960)

Carina Nynäs vid prisutdelningen 2011

är journalist, historiker, översättare och framför allt författare. Hon debuterade med en novellsamling 1992 och har sedan dess utgett fem diktsamlingar, den senaste ”Daggblad”, 2006. Hon har också deltagit i en serie uppmärksammade översättningar av litauisk poesi, skrivit en avhandling om den heliga Birgitta (Jag ser klart, 2006) och gett ut en omfattande antologi med andlig finlandssvensk dikt (Att byta hjärta i ett snöglopp, 2007).

”Jag ville ha med hela bredden, från innerlig personlig djup tro till det stora nejet som ofta kommer från förtvivlan” säger Carina Nynäs i en radiointervju om urvalsprinciperna för antologin, och i samma intervju talar hon om Erik Granviks dikter ”som potatisknölar i mullen, och med en humor som är alldeles under­bar”. Tillsammans ritar de här omdömena också upp koordinaterna för Carina Nynäs egen diktning, som karaktäriseras av bredd, djup, tydlighet, rörlighet, sorgmod och lätthet.