2009 års priser till finlandssvenska författare

Stiftelsen Längmanska kulturfonden beslöt vid sitt årsmöte i april 2009 att dela ut ett pris på 9 000 euro vardera till de två finlandssvenska författarna Mikael Enckell och Solveig Rabb. Mikael Enckell får priset ”för ett rikt, insiktsfullt författarskap i humanismens anda” och Solveig Rabb ”för en diktning med bredd, inlevelse och träffsäkert språk”.

Mikael Enckell (f 1932)

Prisutdelningen 2009-05-26 på Sveriges ambassad i Helsingfors

Författaren och psykoanalytikern Mikael Enckell, Helsingfors, belönas för ett rikt författarskap i den klassiska humanismens anda. Han debuterade med Det dolda motivet (1962) och har i en mångskiftande produktion etablerat sig som en av de personligaste rösterna i finlandssvensk essäistik. Litterära porträtt av diktare som Björling, Proust och Hölderlin växlar med insiktsfull filmanalys och ömsint kartläggning av psykiska gränstillstånd. Judiska ämnen återkommer ständigt, även i årets bok Om konsten att älska skriften. Till hans främsta och mest egenartade verk hör den tredelade biografin över fadern, skalden och målaren Rabbe Enckell. Ofta går Mikael Enckell i frän polemik med samtidskulturens ytliga självbespegling. Han ställer krav på sina läsare, men den som öppnar sig för hans vindlande texter blir rikligen belönad.

Solveig Rabb (f 1934)

Prisutdelningen 2009-05-26 på Sveriges ambassad i Helsingfors

Solveig Rabb debuterade med diktsamlingen Kottår (1989). Innan dess hade hon även skrivit visor. Hennes fortsatta författarskap visar på en stor bredd: ungdomsnoveller, aforismer, haiku- och tankadikter, barnböcker och romaner. Som bildkonstnär har hon också haft separatutställningar.

Sitt genombrott fick Solveig Rabb med en historisk romansvit i fyra delar: Rubelgömman (2000), Amerikahatten (2002), Gästgivar-Lina (2004) och Ryssbruden (2006). I samtliga böcker är utflyttning och integrering bärande teman. Flytten går från en bygd till en annan, från landsbygd till stad, från Österbotten till Ryssland, Amerika och Sverige. Romanerna omspänner åren 1835-1920 med nedslag i historiska händelser. Viktiga element, förutom familjekonstellationer och samhällsförändringar, är romangestalternas överlevnadsmetoder och arbetsgemenskaper. Avvikare och vardagsmänniskor, huvudpersoner och bipersoner skildras på ett inlevelsefullt sätt och med träffsäker dialog. Rabbs senaste verk är episodromanen Surrogat och predikanter (2008).