2009 års Franke-stipendium till Jens Evaldsson, Konsthögskolan

Efter att Sigbrit Franke avgått som universitetskansler och därmed som ordförande för Längmanska kulturfonden inrättades ett särskilt stipendium som uppskattning av hennes insatser för fonden.

Prisutdelningen 2009-05-25 på Wärdshuset Ulla Winbladh

Detta ”Franke-stipendium”, som är på 50 000 kronor, delas ut årligen under en femårsperiod till en student på kandidat-, master- eller forskarnivå som utmärkt sig genom insatser och engagemang för en förbättrad utbildning/fördjupad bildning inom högskolan.

Stipendiet har i år delats ut för andra gången och har tilldelats Jens Evaldsson vid Kungl. Konsthögskolan. Han får stipendiet för att han helt på eget bevåg tagit initiativ till och genomfört Mejan-Talk, som är ett öppet forum för diskussion i olika ämnen mellan skolans studenter och lärare. Jens har dessutom varit engagerad i studentfrågor och varit delaktig i utformningen av kurser och utbildningsprogram.