Första Franke-stipendiet delas ut till jur kand Maria Rensfelt, Uppsala

Efter att Sigbrit Franke avgått som universitetskansler och därmed som ordförande för Längmanska kulturfonden inrättades ett särskilt stipendium som uppskattning av hennes insatser för fonden.

Prisutdelningen 2008-05-22 på Wärdshuset Ulla Winbladh

Detta ”Franke-stipendium”, som är på 50 000 kronor, skall delas ut årligen under en femårsperiod till en student på kandidat-, master- eller forskarnivå som utmärkt sig genom insatser och engagemang för en förbättrad utbildning/fördjupad bildning inom högskolan.

Stipendiet har i år delats ut för första gången och har tilldelats jur kand Maria Rensfelt vid Uppsala universitet. Hon har fått stipendiet för sina uppskattade insatser inom juridiska fakultetens studieutskott och för ett långvarigt engagemang för studentdemokrati, kvalitet i undervisningen, kritiskt tänkande inom utbildningen och för utbildningens tillgänglighet.