2010 års Franke-stipendium går till Alexander Mirholm, Lund

Stiftelsen Längmanska kulturfondens nämnd har beslutat att 2010 års Franke-stipendium skall tilldelas Alexander Mirholm, teknolog vid bioteknikprogrammet vid Lunds tekniska högskola (LTH).

Prisutdelningen 2010-06-09 på Wärdshuset Ulla Winbladh

Han får stipendiet för sitt enastående engagemang för att popularisera naturvetenskap och teknik och för sin ambition att sprida kunskap till andra, bland annat genom LTH:s kemijulkalender med 25 olika experiment. Hans insatser har betytt mycket för och påverkat tusentals ungdomar över hela världen. Alexander har också varit delaktig i flera viktiga rekryteringsprogram vid LTH och Lunds universitet.

Efter att Sigbrit Franke avgått som universitetskansler och därmed som ordförande för Längmanska kulturfonden inrättades ett särskilt stipendium som uppskattning av hennes insatser för fonden. Detta ”Franke-stipendium”, som är på 50 000 kronor, delas ut årligen under en femårsperiod till en student på kandidat-, master- eller forskarnivå som utmärkt sig genom insatser och engagemang för en förbättrad utbildning/fördjupad bildning inom högskolan.