2011 års Franke-stipendium går till Carl Savage, Karolinska institutet

De senaste åren har Längmanska kulturfonden delat ut ett stipendium på 50 000 kronor till en student för särskilda insatser för förbättrad utbildning/fördjupad bildning inom högskolevärlden.

Carl Savage vid prisutdelningen 2011

Årets Franke-stipendium går till Carl Savage, doktorand vid Karolinska Institutet, för hans långvariga och breda insatser för att utveckla läkarutbildningen och för hans djupa och brinnande engagemang inom detta område, något som också har resulterat i att han valt utveckling och förnyelse av högskoleutbildning som sitt avhandlingsämne.

Carl Savage har sedan början av 2000-talet varit engagerad i arbetet med att utveckla läkarutbildningen vid Karolinska Institutet och har under sitt doktorandprojekt bland annat utvecklat en praktisk arbetsmodell för planering och genomförande av övergripande utbildningsprogram och kurser. Han har lett ett stort antal kursutvecklingsgrupper av lärare på både grund- och fortbildningsnivå och förmedlat till dem ett praktiskt och effektivt arbetsredskap.