2012 års Franke-stipendium går till Eva Thalén, Göteborgs universitet

Årets Franke-stipendium på 50 000 kr går till Eva Thalén, juridikstuderande vid Göteborgs universitet.

Prisutdelningen 2012-06-07 på Wärdshuset Ulla Winbladh

Hon får det för att hon utvecklat och kompletterat den juridiska utbildningen genom att initiera Juridiska Bildningsklubben, ett bildningsforum för såväl studenter som forskare, alumner och praktiserande jurister.

Till föreläsning eller diskussion ungefär en gång i månaden – om neoromersk konstitutionell rätt, juristens roll och ansvar i samhället, ägandebegreppets vara eller icke vara och många andra ämnen – har Eva under två års tid lyckats locka ibland så många som tvåhundra personer. Genom sitt starka engagemang och betydande insatser har hon bidragit till en fördjupad bildning bland juristprogrammets studenter.

Efter att Sigbrit Franke avgått som universitetskansler och därmed som ordförande för Längmanska kulturfonden inrättades ett särskilt stipendium som uppskattning av hennes mångåriga insatser för fonden. Detta ”Franke-stipendium”, som är på 50 000 kronor, delas årligen ut till en student på kandidat-, master- eller forskarnivå som utmärkt sig genom insatser och engagemang för en förbättrad utbildning/fördjupad bildning inom högskolan.