2013 års Franke-stipendium går till Erika Klåvus, Konstfack

2013 års Franke-stipendium på 50 000 kr går till Erika Klåvus, studerande till lärare på Bildpedagogiska institutionen vid Konstfack, för hennes arbete med att förbättra studiemiljön och särskilt för hennes initiativ till Dyslexinätverket för studenter med läs- och skrivsvårigheter.

Prisutdelningen 2013-05-23 på Wärdshuset Ulla Winbladh

Efter att Sigbrit Franke avgått som universitetskansler och därmed som ordförande för Längmanska kulturfonden inrättades ett särskilt stipendium som uppskattning av hennes mångåriga insatser för fonden.

Detta ”Franke-stipendium”, som är på 50 000 kronor, delas årligen ut till en student på kandidat-, master- eller forskarnivå som utmärkt sig genom insatser och engagemang för en förbättrad utbildning/fördjupad bildning inom högskolan.