2014 års Franke-stipendium går till Muhammad Shahid, Blekinge tekniska högskola

Årets Franke-stipendium på 50 000 kronor går till Muhammad Shahid, doktorand vid Blekinge tekniska högskola (BTH).

Prisutdelningen 2014-06-03 på restaurant Gondolen

Shahid kom från Pakistan till BTH 2008 för studier på mastersnivå och har efter mastersexamen 2010 bedrivit forskarstudier på heltid. Vid sidan av detta har han varit den helt drivande kraften vid bildandet av en student­avdelning av IEEE (Institute of Electrical and Electronic Engineers), världens största branschorganisation för teknikutveckling. Som ordförande i denna studentavdelning har han organiserat en mängd aktiviteter som rönt stor uppskattning bland studenter och anställda. Han har också varit mycket drivande i tillkomsten av en underavdelning till IEEE för kvinnliga studenter.

Efter att Sigbrit Franke avgått som universitetskansler och därmed som ordförande för Längmanska kulturfonden inrättades ett särskilt stipendium som uppskattning av hennes mångåriga insatser för fonden. Detta ”Franke-stipendium”, som är på 50 000 kronor, delas årligen ut till en student på kandidat-, master- eller forskarnivå som utmärkt sig genom insatser och engagemang för en förbättrad utbildning/fördjupad bildning inom högskolan.