2015 års Franke-stipendium går till Meri Alarcon, Göteborgs universitet

Årets Franke-stipendium på 50 000 kr går till Meri Alarcon, student vid Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion vid Göteborgs universitet.

Prisutdelningen 2015-06-03 på restaurant Eriks Gondolen

Vid sidan om omfattande egna studier har Meri med stort engagemang bidragit till att stärka utbildningens kvalitet, främja den studiesociala miljön och fördjupa bildningsnivån vid institutionen och fakulteten.

Hon har varit drivande i flera projekt som engagerat studenter på avancerad nivå inom hela fakulteten, vad gäller både social verksamhet och intellektuellt kritiskt arbete, och hon har inom institutionen tagit initiativ till projekt, seminarieserier, diskussionsklubbar och föreningar som fått stora effekter på studieklimatet. Ett exempel är projektet ”Meningens motstånd”, som resulterat i en debattbok om humanioras kris.

Meri har också fungerat som samordnare för mentorsverksamheten inom institutionen och tillsammans med några studiekamrater startat en litteraturvetenskaplig förening som driver aktiviteter kring aktuella ämnesområden.

Efter att Sigbrit Franke avgått som universitetskansler och därmed som ordförande för Längmanska kulturfonden inrättades ett särskilt stipendium som uppskattning av hennes mångåriga insatser för fonden. Detta ”Franke-stipendium”, som är på 50 000 kronor, delas årligen ut till en student på kandidat-, master- eller forskarnivå som utmärkt sig genom insatser och engagemang för en förbättrad utbildning/fördjupad bildning inom högskolan.