2016 års Franke-stipendium går till Johan Gärdebo, KTH

Nämnden beslöt ge stipendiet, som är på 50 000 kr, till Johan Gärdebo, KTH, ”för hans fokus på aktiv studentmedverkan samt mottagande av internationella studenter, inklusive nyanlända flyktingar”.

Prisutdelningen 2016-06-01 på restaurant Eriks Gondolen

Johan är doktorand vid avdelningen för Historiska studier av teknik, vetenskap och miljö vid KTH. Han har under sin tid vid KTH engagerat sig i pedagogisk utveckling med fokus på aktiv studentmedverkan. 2012 blev han Årets Uppsalastudent efter att ha tagit ett antal olika initiativ till aktiv studentmedverkan. Hans engagemang har bl.a. resulterat i ett antal högskolepedagogiska publikationer som fått internationell uppmärksamhet.

Vid KTH har Johan varit pedagogikkonsult och studentrepresentant för utvecklingen av KTHs pedagogiska program. Under 2015-16 har han som ordförande i Doktorandsektionen arbetat med att förbättra utbildningsinsatserna både inom sektionen, studentkåren och vid KTH, och under våren 2016 har han tagit initiativ för att högre utbildning ska arbeta aktivt med mottagande av nyanlända flyktingar. Johan är också SFS representant i SUHF:s arbetsgrupp för flyktingmottagande inom högre utbildning.

Efter att Sigbrit Franke avgått som universitetskansler och därmed som ordförande för Längmanska kulturfonden inrättades ett särskilt stipendium som uppskattning av hennes mångåriga insatser för fonden. Detta ”Franke-stipendium”, som är på 50 000 kronor, delas årligen ut till en student på kandidat-, master- eller forskarnivå som utmärkt sig genom insatser och engagemang för en förbättrad utbildning/fördjupad bildning inom högskolan.