2017 års Franke-stipendium går till Isak Nilson, HHS

Nämnden beslöt att ge stipendiet, som är på 50 000 kr

2017 års Frankestipendiat blev Isak Nilson, Handelshögskolan i Stockholm.

till Isak Nilson, HHS, ”för hans bildningsinsatser för att integrera konst och humaniora i verksamheten vid Handelshögskolan som har bidragit till att ge utbildningen ett nytt och vidgat perspektiv”.

Efter studier vid Handelshögskolan i Stockholm var Isak med och grundade lärosätets stora satsning Art Initiative år 2014 – ett initiativ för att ta in konst och humaniora som en naturlig del av den akademiska verksamheten.

Hans engagemang har bidragit till att skapa många goda samarbeten med olika institutioner, t ex Tensta Konsthall, Moderna Museet, Musikhögskolan, KTH Arkitekturhögskolan samt Musikhögskolan.

När Sigbrit Franke avgick som universitetskansler och därmed som ordförande för Längmanska kulturfonden inrättades ett särskilt stipendium som uppskattning av hennes mångåriga insatser för fonden. Stipendiet delades ut under tio år (2008-2017). Detta ”Franke-stipendium”, som är på 50 000 kronor, delas årligen ut till en student på kandidat-, master- eller forskarnivå som utmärkt sig genom insatser och engagemang för en förbättrad utbildning/fördjupad bildning inom högskolan.