Längmanska kulturfondens stora pris 2010 tilldelas Karin Johannisson

Stiftelsen Längmanska kulturfondens kulturpris för år 2010, 150 000 kronor, tilldelas professorn i idé- och lärdomshistoria Karin Johannisson, Uppsala, ”för en ny och fördjupad syn på människan och hennes sjukdomstillstånd”. Karin Johannisson får priset för sin viktiga medicinhistoriska forskning med fokus på hur synen på kvinnan varierat genom åren. Sitt breda humanistiska perspektiv förenar hon…

Läs mer2009 års priser till finlandssvenska författare

Stiftelsen Längmanska kulturfonden beslöt vid sitt årsmöte i april 2009 att dela ut ett pris på 9 000 euro vardera till de två finlandssvenska författarna Mikael Enckell och Solveig Rabb. Mikael Enckell får priset ”för ett rikt, insiktsfullt författarskap i humanismens anda” och Solveig Rabb ”för en diktning med bredd, inlevelse och träffsäkert språk”.

Läs mer


Längmanska kulturfondens stora pris 2009 tilldelas Ulrika Knutson

Stiftelsen Längmanska kulturfondens kulturpris för år 2009, 150 000 kronor, tilldelas journalisten Ulrika Knutson, Uppsala, ”för en hängiven insats som folkbildare med fokus på kultur och kvinnors kamp”. Ulrika Knutson har under många år verkat som kulturjournalist, författare, litteraturvetare och kulturpersonlighet i radio och TV – en genuin folkbildare på kulturens område som med stort…

Läs merLängmanska kulturfondens stora pris 2008 till koreografen Margaretha Åsberg

Längmanska kulturfondens stora kulturpris 2008 har tilldelats koreografen och professorn Margaretha Åsberg, Stockholm, ”för förnyelse av koreografins metaforskapande kraft och kontakt med de stora myterna”. Margaretha Åsberg är den koreograf som i Sverige fört arvet från Birgit Åkesson vidare genom att placera den klassiska dansen i en modernistisk framkant, där den förenat sig med det…

Läs mer2008 års priser till finlandssvenska författare

Stiftelsen Längmanska kulturfonden beslöt vid sitt årsmöte i april 2008 att dela ut ett pris på 9 000 euro vardera till de två finlandssvenska författarna Marita Lindquist och Tom Paxal. Marita Lindquist får priset för ”en diktning fylld av muntraste lek och djupaste allvar” och Tom Paxal för ”en stark och vital konst som talar…

Läs mer