Längmanska kulturfondens kulturpris 2012 tilldelas Madeleine Grive

Längmanska kulturpriset för år 2012, 150 000 kronor, tilldelas chefredaktören Madeleine Grive. Hon får priset för att hon sedan 1980 år efter år ger ut den litterära kulturtidskrift som först hette 80TAL, sedan 90TAL, därpå 00TAL och nu 10TAL. Parallellt anordnar hon årligen Stockholms Internationella Poesifestival, där svenska och utländska författare framträder och där också…

Läs mer
Längmanska kulturfondens stora pris 2011 tilldelas makarna Kersti Jobs-Björklöf och Sune Björklöf

Längmanska kulturpriset för år 2011, 150 000 kronor, tilldelas makarna Kersti Jobs-Björklöf och fil dr Sune Björklöf för deras gemensamma insatser för kulturen i Dalarna och särskilt i Leksand. Genom Kersti Jobs-Björklöfs outtröttliga arbete tillkom 1985 Leksands berömda kulturhus med sitt bibliotek, ritat av arkitekten professor Gunnar Mattsson och inrett av professor Åke Axelsson. Hon…

Läs mer
Längmanska kulturfondens stora pris 2010 tilldelas Karin Johannisson

Stiftelsen Längmanska kulturfondens kulturpris för år 2010, 150 000 kronor, tilldelas professorn i idé- och lärdomshistoria Karin Johannisson, Uppsala, ”för en ny och fördjupad syn på människan och hennes sjukdomstillstånd”. Karin Johannisson får priset för sin viktiga medicinhistoriska forskning med fokus på hur synen på kvinnan varierat genom åren. Sitt breda humanistiska perspektiv förenar hon…

Läs mer2009 års priser till finlandssvenska författare

Stiftelsen Längmanska kulturfonden beslöt vid sitt årsmöte i april 2009 att dela ut ett pris på 9 000 euro vardera till de två finlandssvenska författarna Mikael Enckell och Solveig Rabb. Mikael Enckell får priset ”för ett rikt, insiktsfullt författarskap i humanismens anda” och Solveig Rabb ”för en diktning med bredd, inlevelse och träffsäkert språk”.

Läs mer