Längmanska kulturfondens kulturpris 2013 till Carin Mannheimer

Journalisten, författaren och regissören Carin Mannheimer, Göteborg, är 2013 års mottagare av Stiftelsen Längmanska kulturfondens kulturpris på 150 000 kr. Hon får priset för att hon med sina böcker, samhällsrealistiska pjäser och TV-serier för en stor publik gestaltar vardagliga problem. Det gör hon på ett både allvarligt kritiskt och humoristiskt sätt. Därmed har hon utfört…

Läs mer
Längmanska kulturfondens kulturpris 2012 tilldelas Madeleine Grive

Längmanska kulturpriset för år 2012, 150 000 kronor, tilldelas chefredaktören Madeleine Grive. Hon får priset för att hon sedan 1980 år efter år ger ut den litterära kulturtidskrift som först hette 80TAL, sedan 90TAL, därpå 00TAL och nu 10TAL. Parallellt anordnar hon årligen Stockholms Internationella Poesifestival, där svenska och utländska författare framträder och där också…

Läs mer
Längmanska kulturfondens stora pris 2011 tilldelas makarna Kersti Jobs-Björklöf och Sune Björklöf

Längmanska kulturpriset för år 2011, 150 000 kronor, tilldelas makarna Kersti Jobs-Björklöf och fil dr Sune Björklöf för deras gemensamma insatser för kulturen i Dalarna och särskilt i Leksand. Genom Kersti Jobs-Björklöfs outtröttliga arbete tillkom 1985 Leksands berömda kulturhus med sitt bibliotek, ritat av arkitekten professor Gunnar Mattsson och inrett av professor Åke Axelsson. Hon…

Läs mer
Längmanska kulturfondens stora pris 2010 tilldelas Karin Johannisson

Stiftelsen Längmanska kulturfondens kulturpris för år 2010, 150 000 kronor, tilldelas professorn i idé- och lärdomshistoria Karin Johannisson, Uppsala, ”för en ny och fördjupad syn på människan och hennes sjukdomstillstånd”. Karin Johannisson får priset för sin viktiga medicinhistoriska forskning med fokus på hur synen på kvinnan varierat genom åren. Sitt breda humanistiska perspektiv förenar hon…

Läs mer