Längmanska kulturfondens kulturpris 2012 tilldelas Madeleine Grive

Prisutdelningen 2012-06-07 på Wärdshuset Ulla Winbladh
Prisutdelningen 2012-06-07 på Wärdshuset Ulla Winbladh

Längmanska kulturpriset för år 2012, 150 000 kronor, tilldelas chefredaktören Madeleine Grive.

Hon får priset för att hon sedan 1980 år efter år ger ut den litterära kulturtidskrift som först hette 80TAL, sedan 90TAL, därpå 00TAL och nu 10TAL. Parallellt anordnar hon årligen Stockholms Internationella Poesifestival, där svenska och utländska författare framträder och där också andra konstformer får plats.

Tidskriften är ett oberoende, icke förlagsstyrt organ för litteratur, konst och samtidsdebatt. Den vill publicera nyskriven skönlitteratur av både unga och etablerade författare, och varje nummer har en särskild debutantavdelning. Därutöver innehåller tidskriften essäer, reportage, samhällskritik, internationella utblickar och samtal om aktuella och angelägna frågor. En humanistisk hållning präglar tidskriftens linje, på senare tid med tydlig udd mot främlingsfientligheten.

Nämnden fann att Madeleine Grive med sin långvariga, outtröttliga och ideellt inriktade verksamhet gör en berömvärd kulturinsats, som meriterar henne för priset.