Längmanska kulturfondens stora pris 2006 till professor Gunnar Bjursell

Längmanska kulturpriset för år 2006 tilldelas professor Gunnar Bjursell, Göteborg. Han får priset för sitt stora engagemang när det gäller att föra ut vetenskap och kultur till en bred allmänhet. Hans forskningsområde är molekylärbiologin och han tillhör den första generationens forskare att klona gener. Gunnar Bjursell började tidigt att informera och föreläsa om den nya…

Läs mer


Längmanska kulturfondens stora pris 2005 till Ingvar Björkeson

Ingvar Björkeson, Stockholm, får Stiftelsen Längmanska kulturfondens kulturpris 2005. Han är en av Sveriges främsta översättare och har gjort nytolkningar av såväl Dante som Petrarca och senare lyriker som Leopardi och Baudelaire. Hans viktigaste insats är översättningarna av grekisk och romersk klassisk litteratur, däribland Iliaden och Odysséen. I sin verksamhet förenar han humanistiska ideal med…

Läs mer


2005 års priser till finlandssvenska författare

Två finlandssvenska författare får litteraturpriser Stiftelsen Längmanska kulturfondens nämnd beslöt vid sitt årssammanträde den 22 april 2005 att dela ut ett pris på 8 500 euro vardera till de två finlandssvenska författarna Benedict Zilliacus och Johan Bargum. Benedict Zilliacus tilldelas priset för spirituell dramatik och berättelser om skärgård, krig och förlorade idyller. Johan Bargum tilldelas…

Läs mer


Längmanska kulturfondens stora pris 2004 till Cecilia Lindqvist

Stiftelsen Längmanska fondens kulturpris på 150 000 kronor tilldelas författaren och professorn Cecilia Lindqvist, Stockholm. Hon får priset för sin kulturgärning att sprida kunskap om Kinas kultur och historia. Hennes stora insats består i att med boken Tecknens rike (1989) för en bred publik förklara de kinesiska skrivtecknen och genom dem skildra livet i Kina…

Läs mer


Längmanska kulturfondens kulturpris 2003 till Eva Eriksson

Stiftelsen Längmanska kulturfondens kulturpris tilldelas kritikern och arkitekturforskaren, fil dr Eva Eriksson, Stockholm. Sedan länge är hon en betydelsefull opinionsbildare, och många känner henne genom de artiklar om samtida arkitektur i Dagens Nyheter, där hon under flera decennier fört förnuftets och det mogna omdömets talan. I centrum för hennes intresse står förhållandet mellan arkitektur och…

Läs mer


Längmanska kulturfondens kulturpris 2002 till Bengt Gustafsson

Längmanska kulturpriset för år 2002 tilldelas professor Bengt Gustafsson, Uppsala. Han får priset för sitt stora engagemang för att förena naturvetenskapen med kulturen. Hans forskningsområde är astrofysiken och han utnyttjar detta som välkänd debattör i frågor om vetenskaplig etik och förhållandet mellan naturvetenskap och religion. Genom att analysera och jämföra kunskapsbegreppet i dessa båda har…

Läs mer


Längmanska kulturfondens kulturpris 2001 till Harry Järv

Längmanska kulturpriset för år 2001 tilldelas forskaren, författaren, polemikerin, biblioteksmannen och lärdomsgiganten Harry Järv Om Harry Järv har det med rätta sagts att glöden i hans stridbarhet kommer från hans starka övertygelse om kulturens konstruktiva värden. Hans vittomfattande författarskap präglas av en grundlig pedagogisk ambition. Med sin breda syn på människan och kulturen sätter han…

Läs merLängmanska kulturfondens kulturpris 1999 till Tor Ragnar Gerholm

Stiftelsen Längmanska kulturfondens kulturpris för 1999 har tilldelats professor Tor Ragnar Gerholm för hans unika insatser för att överbrygga klyftan mellan naturvetenskap/teknik och humaniora/samhällsvetenskap. Parallellt med sin framstående forskning i experimentell kärnfysik med medicinska och tekniska tillämpningar har Gerholm författat en rad uppmärksammade böcker, bl a Fysiken och människan (1962), Idé och samhälle (tillsammans med…

Läs mer


Längmanska kulturfondens kulturpris 1998 till Solveig Ternström

Längmanska kulturfondens kulturpris 1998 tilldelas skådespelerskan Solveig Ternström. Hon får priset dels för sin egen konstnärliga gärning som skådespelerska, dels därför att hon som eldsjäl engagerat en hel bygd i Värmland för sina projekt Morsarvet och Farsarvet. Genom dessa och fortsatta initiativ har hon visat hur kulturen kan verka som drivkraft för att skapa kontakter…

Läs mer