Längmanska kulturfondens stora pris 2005 till Ingvar Björkeson

Prisutdelningen 2005-06-03 på Wärdshuset Ulla Winbladh
Prisutdelningen 2005-06-03 på Wärdshuset Ulla Winbladh

Ingvar Björkeson, Stockholm, får Stiftelsen Längmanska kulturfondens kulturpris 2005.

Han är en av Sveriges främsta översättare och har gjort nytolkningar av såväl Dante som Petrarca och senare lyriker som Leopardi och Baudelaire.

Hans viktigaste insats är översättningarna av grekisk och romersk klassisk litteratur, däribland Iliaden och Odysséen. I sin verksamhet förenar han humanistiska ideal med vetenskaplig skicklighet och konstnärlig lyhördhet med ambitionen att levandegöra det klassiska kulturarvet för en bred publik. Priset är på 150 000 kronor.