Längmanska kulturfondens stora pris 2004 till Cecilia Lindqvist

Stiftelsen Längmanska fondens kulturpris på 150 000 kronor tilldelas författaren och professorn Cecilia Lindqvist, Stockholm. Hon får priset för sin kulturgärning att sprida kunskap om Kinas kultur och historia.

Hennes stora insats består i att med boken Tecknens rike (1989) för en bred publik förklara de kinesiska skrivtecknen och genom dem skildra livet i Kina under fyra tusen år. Boken har tryckts i flera upplagor och utgivits i många länder, däribland Kina. Nu utför hon slutarbetet med sin nästa bok, som är en berättelse om den kinesiska sjusträngade lutan qin, på vilken det framförts musik i mer än tre tusen år. Även genom föredrag, utställningar, tidningsartiklar m m sprider Cecilia Lindqvist kunskap om Kinas kultur och historia. I sin gärning förenar hon vetenskaplig forskning med konstnärlig verksamhet och folkbildning i djupaste mening.