Längmanska kulturfondens kulturpris 2003 till Eva Eriksson

Stiftelsen Längmanska kulturfondens kulturpris tilldelas kritikern och arkitekturforskaren, fil dr Eva Eriksson, Stockholm.

Sedan länge är hon en betydelsefull opinionsbildare, och många känner henne genom de artiklar om samtida arkitektur i Dagens Nyheter, där hon under flera decennier fört förnuftets och det mogna omdömets talan. I centrum för hennes intresse står förhållandet mellan arkitektur och samhälle. Hennes humanistiska engagemang avspeglas i hennes klara, enkla språk och hennes förmåga att på ett pedagogiskt och lättfattligt sätt förklara även komplicerade förhållanden utan att komplikationerna för den skull suddas ut.