Längmanska kulturfondens kulturpris 2002 till Bengt Gustafsson

Längmanska kulturpriset för år 2002 tilldelas professor Bengt Gustafsson, Uppsala. Han får priset för sitt stora engagemang för att förena naturvetenskapen med kulturen.

Hans forskningsområde är astrofysiken och han utnyttjar detta som välkänd debattör i frågor om vetenskaplig etik och förhållandet mellan naturvetenskap och religion. Genom att analysera och jämföra kunskapsbegreppet i dessa båda har han knutit an till diskussionen i det internationella forskarsamhället och förnyat den svenska debatten. Hans förmåga att sätta religiösa och etiska begrepp i ett kosmologiskt sammanhang är närmast unik och används mycket flitigt i olika media. Han har även skrivit ett flertal populära skrifter och medverkat i teaterföreställningar.