Längmanska kulturfondens kulturpris 2001 till Harry Järv

Längmanska kulturpriset för år 2001 tilldelas forskaren, författaren, polemikerin, biblioteksmannen och lärdomsgiganten Harry Järv

Om Harry Järv har det med rätta sagts att glöden i hans stridbarhet kommer från hans starka övertygelse om kulturens konstruktiva värden. Hans vittomfattande författarskap präglas av en grundlig pedagogisk ambition. Med sin breda syn på människan och kulturen sätter han in dikten och konsten i ett stort sammanhang och har alltid vänt sig mot försöken att låsa in dem i ett elfenbenstorn. Franz Kafka och August Strindberg är de författare han främst ägnat sin forskning och tre kulturtidskrifter efter varandra har han redigerat: Horisont, Radix och Fenix.

Harry Järv, som föddes i Österbotten 1921, deltog som ung officer i finska fortsättningskriget och har flitigt deltagit i de senaste årens diskussioner om förhållandena i detta. Till Sverige flyttade han tidigt och har från mitten av 1950-talet gjort sin yrkeskarriär vid Kungl. Biblioteket, där han slutade som biblioteksråd. Sin folkbildande ambition har han också utvecklat i tidningsartiklar och radioprogram, både i Sverige och Finland.