Längmanska kulturfondens stora pris 2006 till professor Gunnar Bjursell

Prisutdelningen 2006-06-08 på restaurang Villa Källhagen
Prisutdelningen 2006-06-08 på restaurang Villa Källhagen

Längmanska kulturpriset för år 2006 tilldelas professor Gunnar Bjursell, Göteborg. Han får priset för sitt stora engagemang när det gäller att föra ut vetenskap och kultur till en bred allmänhet.

Hans forskningsområde är molekylärbiologin och han tillhör den första generationens forskare att klona gener. Gunnar Bjursell började tidigt att informera och föreläsa om den nya gentekniken. Då denna i början var kontroversiell tog han en stark ställning för nödvändigheten av etiska ställningstaganden inom forskningen. Detta hans stora intresse för att informera ledde för tio år sedan till att han i liten skala startade den Internationella Vetenskapsfestivalen i Göteborg. Denna har nu vuxit ut till ett brett evenemang, som lockar över 100 000 besökare varje år. Samtidigt som det ges föredrag av de yppersta inom forsknings- och kulturvärlden äger många aktiviteter rum på gator och torg, varigenom man når nya målgrupper. Priset är på 150 000 kronor.