Längmanska kulturfondens stora pris 2007 till Bengt Jangfeldt

Prisutdelningen 2007-05-31 på restaurang Villa Källhagen
Prisutdelningen 2007-05-31 på restaurang Villa Källhagen

Längmanska kulturpriset för år 2007 på 150 000 kr tilldelas Bengt Jangfeldt, Stockholm, med följande motivering.

Bengt Jangfeldt är slavist och har i hög grad bidragit till våra kunskaper om det Ryssland som återuppstått efter Sovjetunionens sönderfall. Med sin bok Svenska vägar till S:t Petersburg, utgiven 1998, fick han oss att inse hur kort vägen till denna stora, europeiska stad var från Sverige. Vår västvridna syn fick ett nytt fokus när vi insåg hur mycket Sverige som finns i Ryssland och hur mycket Ryssland som finns i Sverige. Med sin lyhördhet för det poetiska språket blev han också den blivande nobelpristagaren Joseph Brodskys översättare och introduktör i vårt land. År 2003 utkom hans omfattande biografi över läkaren Axel Munthe, Sveriges mest läste författare genom tiderna som, av det litterära etablissemanget, förnekats sin rättmätiga plats i den svenska litteraturens historia.

Under tio års tid har Bengt Jangfeldt, tillsammans med Gunnar Harding, redigerat de konstnärliga Akademiernas tidskrift Artes. Tillsammans med Harding har han också gjort ett stort antal översättningar av 1900-talets klassiska, ryska poesi. Nyss utkommen är hans rika och djuplodande biografi över poeten Vladimir Majakovskij, ett porträtt inte bara av en människa och författare utan av en hel epok, en av de mest omvälvande och dramatiska i Europa dessutom.

Bengt Jangfeldts författarskap präglas av en föredömligt klar och välskriven prosa som förmår tydliggöra de mest komplicerade samband. Essäer om den ryska litteraturen, Sveriges förbindelser med Ryssland, monografierna över Munthe och Majakovskij förenar det avancerade forskningsarbetet med folkbildande gärning av stor bredd.