2006 års priser till finlandssvenska författare

Två finlandssvenska författare får litteraturpriser

Stiftelsen Längmanska kulturfondens nämnd beslöt också vid sitt årssammanträde den 21 april att dela ut ett pris på 9 000 euro vardera till de två finlandssvenska författarna Henrik Jansson och Leif Salmén efter förslag från Finlands Svenska Författareförening, som även svarar för motiveringarna.

Henrik Jansson

Prisutdelningen 2005-06-09 på Sveriges ambassad i Helsingfors

Henrik Jansson har sedan debuten 1981 arbetat sig fram mot en alltmer stilsäker prosakonst. Hans tidiga romaner kännetecknades av språk- och formexperiment i tidens anda. Via den lyriskt laddade kortprosan i Nattsmycken (1993) och Blues för Bimba (1996) har han sedermera, i romanen God natt treans spårvagn (2001) och novellsamlingarna Lejonhonans stillhet (2003) och Min dotter Näckros (2005), fördjupat den realistiskt gestaltade relations­problematik som går som en röd tråd genom hans författarskap.

I Janssons noveller fungerar möjligheten till försoning ofta som ett existentiellt riktmärke. Samtidigt ger han röst åt dem som marginaliserats i det samtida konkurrenssamhället. Resultatet är litteratur som präglas av såväl medkänsla som språklig sensibilitet.

Leif Salmén

Prisutdelningen 2005-06-09 på Sveriges ambassad i Helsingfors

Författaren och journalisten Leif Salmén debuterade på sjuttiotalet som poet med dikter som förenar vardagsrealism och politiskt patos med surrealistiska bilder och ett existentialistiskt sug. Det blev fem diktböcker under åren 1976-1986.

År 1983 kom Finländsk bokföring: dagbok från tredje republiken, som blev upptakten till den uttrycksform som skulle göra Leif Salmén känd för den stor finska allmänheten inte bara som inträngande och kritiskt ifrågasättande journalist utan också som skönlitterär författare. Det rör sig om personliga reflektioner i form av dagboksanteckningar, i vilka det privata och det allmänna blandas på ett till synes mödolöst och uppfriskande respektlöst sätt.

Inom dessa ramar har Leif Salmén utvecklat sitt författarskap under mer än två decennier. Hans senaste prisbelönta essäsamling, Palatset vid Bosporen (2005), är en i många bemärkelser gränsöverskridande bok. Som i alla Leif Salméns böcker handlar det om en upptäcktsfärd utöver de egna gränserna.