2007 års priser till finlandssvenska författare

Prisutdelningen 2007-05-30 på Sveriges ambassad i Helsingfors
Prisutdelningen 2007-05-30 på Sveriges ambassad i Helsingfors

Stiftelsen Längmanska kulturfondens nämnd beslöt också vid sitt årssammanträde den 27 april att dela ut ett pris på 9 000 euro vardera till de två finlandssvenska författarna Irmelin Sandman Lilius och Peter Mickwitz efter förslag från Finlands Svenska Författareförening, som även svarar för motiveringarna.

Irmelin Sandman Lilius får sitt pris för ett mångbottnat och gränsöverskridande författarskap, Peter Mickwitz för en diktning som vittnar om språkets kraft och möjligheter.

Irmelin Sandman Lilius är författare, bildkonstnär och litteraturkritiker. Hon debuterade 1955 med Trollsång och har därefter publicerat ca 50 böcker för barn och vuxna. Hon skriver inte med en bestämd målgrupp i sikte utan hennes böcker är ofta gränsöver­skridande: barn­böckerna tilltalar vuxna och vuxenböckerna är aldrig alltför sofistikerade. Hennes böcker har översatts till 15 språk. Irmelin Sandman Lilius är en utomordentligt mångsidig författare som i en samtidigt lyrisk och kärv berättarstil kombinerar forntid och nutid, fantasi och realism så att helheten växer ut till olika sidor av en fungerande verklighet. Hon står på barnens och på de svagas sida i en värld med stark förankring i tid och rum, befolkad av färgstarka personer. I sina böcker tar hon upp existentiella frågor där människorna och naturen samverkar. Hennes språk är rikt och levande med en egen melodi.

Peter Mickwitz debuterade 1991 med diktsamlingen I ljuset och har gett ut fem diktsamlingar, senast de prisbelönta Detta sjunkande och För vad kroppen är värd (2000 resp. 2004). Han har också kommit med en samlingsvolym på Norstedts. Dikterna tar gärna formen av ett tilltal, riktat till ett stumt eller frånvarande du. Också i sitt utompoetiska arbete har Peter Mickwitz ägnat sig åt överbryggande verksamhet. Han har t.ex. deltagit i en brevsamtalsbok, Poesi med andra ord, tillsammans med Agneta Enckell och Henrika Ringbom, och varit redaktör för de tidskrifterna ai-ai och Kontur och för ett urval ny finsk dikt på svenska, Ett svart får i motljus. Peter Mickwitz har sagt att det för honom har varit en upplevelse att få upp ögonen för att det på riktigt bor ett slags frihet i språk och skapande. Han arbetar med att belysa språket i dess formativa verksamhet genom att bryta ner det i sina beståndsdelar och sedan låta det samman­fogas på nytt i ett flöde som är både luftigt och organiskt, kommunikativt och meditativt, klart och kryptiskt. Hans poesi utgör ett viktigt undersökande fält när det gäller språkets kraft och möjligheter.