Längmanska kulturfondens kulturpris 1996 till Nils-Erik Landell

Stiftelsen Längmanska kulturfondens kulturpris för år 1996 har tilldelats författaren Nils-Erik Landell.

Nils-Erik Landell har bakom sig ett mer än 30-årigt författarskap som sträckt sig från intensivt studium av naturen och kulturlandskapet till engagemang i miljöfrågor. Med sin nyfikenhet och upptäckarlust har han avslöjat att också en storstad kan innehålla levande och orörd natur. I Nils-Erik Landells författarskap representeras de fyra områden som Stiftelsen Längmanska kulturfonden främjar: humaniora, naturvetenskap, konstnärlig verksamhet och folkbildning.