Längmanska kulturfondens kulturpris 1997 till Astley Nyhlén

Stiftelsen Längmanska kulturfonden har beslutat tilldela Astley Nyhlén, Uttersberg, 1997 års kulturpris för hans utomordentliga insatser för att förmedla kultur i vid mening med bland annat konstutställningar, föreläsningsverksamhet och musikfestivaler i en liten ort i Bergslagen, som under de senaste decennierna lockat en miljonpublik från hela landet.