Längmanska kulturfondens kulturpris 1998 till Solveig Ternström

Längmanska kulturfondens kulturpris 1998 tilldelas skådespelerskan Solveig Ternström.

Hon får priset dels för sin egen konstnärliga gärning som skådespelerska, dels därför att hon som eldsjäl engagerat en hel bygd i Värmland för sina projekt Morsarvet och Farsarvet. Genom dessa och fortsatta initiativ har hon visat hur kulturen kan verka som drivkraft för att skapa kontakter mellan människor över ämnesgränserna och lyfta fram förbisedda värden.