Längmanska kulturfondens kulturpris 1999 till Tor Ragnar Gerholm

Stiftelsen Längmanska kulturfondens kulturpris för 1999 har tilldelats professor Tor Ragnar Gerholm för hans unika insatser för att överbrygga klyftan mellan naturvetenskap/teknik och humaniora/samhällsvetenskap.

Parallellt med sin framstående forskning i experimentell kärnfysik med medicinska och tekniska tillämpningar har Gerholm författat en rad uppmärksammade böcker, bl a Fysiken och människan (1962), Idé och samhälle (tillsammans med Sigvard Magnusson, 1966) och Futurum Exaktum (1972). I Fysiken och människan, som har rönt stor uppskattning även hos humanister, beskrivs fysikens nya världsbild på ett sällsynt fascinerande sätt. Idé och samhälle utgör en djupgående lärobok i idéhistoria, och den omfattar humaniora, konst, musik, samhällsvetenskap, matematik, naturvetenskap och teknik.

Den tekniska utvecklingens möjligheter och framtidsperspektiv analyseras ingående i Futurum exaktum. Gerholm har länge intresserat sig för den globala energiförsörjningen och därmed sammanhängande frågor. Han deltar aktivt i olika debatter, även när det gäller kulturfrågor. Han har med stor integritet, intellektuell skärpa och stilistisk elegans hävdat naturvetenskapens och teknikens förmåga att avhjälpa eller reducera mänsklighetens stora problem.