Beslut rörande 2017 års ansökningar

Besked rörande 2017 års ansökningar lämnas endast per epost i början av maj.