Vid utdelningen i juni 2017 var fördelningen av behandlade respektive beviljade ansökningar följande:

Det genomsnittliga beloppet för beviljade ansökningar var ca 31 000 kronor. Det totala utdelningsbeloppet var 12 miljoner sjuhundratusen kronor.

Antal
behandlade
Antal
beviljade
Humanistiska vetenskaper17861
Naturvetenskaper12241
Konst och litteratur746150
Folkbildningsverksamhet586153
Summa1 632405