Under de senaste åren har fördelningen av behandlade respektive beviljade ansökningar varit ungefär följande:

Det genomsnittliga beloppet för beviljade ansökningar var ca 31 000 kronor. Det totala utdelningsbeloppet var 13 miljoner kronor.

Antal
behandlade
Antal
beviljade
Humanistiska vetenskaper17060
Naturvetenskaper11040
Konst och litteratur780150
Folkbildningsverksamhet540150
Summa1 600400