Under de senaste åren har fördelningen av behandlade respektive beviljade ansökningar varit ungefär följande:

Det genomsnittliga beloppet för beviljade ansökningar var ca 31 000 kronor. Det totala utdelningsbeloppet var 13 miljoner kronor.

Antal
behandlade
Antal
beviljade
Humanistiska vetenskaper 170 60
Naturvetenskaper 110 40
Konst och litteratur 780 150
Folkbildningsverksamhet 540 150
Summa 1 600 400