Längmanjubileum i Borgå den 24 maj 2019

År 2019 är det hundra år sedan Stiftelsen Längmanska kulturfonden (www.langmanska.se) delade ut sina första anslag, enligt det testamente som upprättades 1859. 100-årsjubileet ska förläggas till Borgå i Finland, eftersom Erik Johan Längman (1799–1863) föddes i Borgå den 24 maj 1799 och eftersom stiftelsens förmögenhet kom från Finland. Stiftelsen delar årligen ut cirka 14 miljoner SEK, huvudsakligen till humaniora och naturvetenskap, till konstnärlig, litterär och folkbildande verksamhet. Därtill delar fonden varje år ut ett kulturpris samt två författarpriser till svenskspråkiga författare i Finland. Dessa delas ut i Svenska ambassaden i Helsingfors, och i arbetet med att utse de finlandssvenska pristagarna samarbetar fonden med Finlands svenska författareförening och Svenska Litteratursällskapet i Finland.

I Borgå gymnasiums stora vackra aula från ca 1850 äger jubileumsprogrammet rum. Detta innefattar i skrivande stund bland annat ett föredrag av professor Henrik Meinander, Helsingfors, om Erik Johan Längman och hans tid, samt prisutdelningar av kulturpris och författarpriser.

Inbjudna gäster är bland andra representanter för Svenska Litteratursällskapet i Finland, för Finlands svenska författareförening, för Finska kulturfonden samt representanter från Borgå stad och för stora kulturfonder i Finland, liksom hittillsvarande pristagare, både de svenska kulturpristagarna och de finlandssvenska författarna. Från Sverige inbjuds också representanter från de stora förlagen.

Dagen avslutas med middag på Haiko gård, en magnifik herrgård, byggd 1913. Albert Edelfelts ateljémuseum ligger alldeles i närheten. Övernattning för de resande från Sverige och för de långväga finländska gästerna.

Gamla Borgå stad är väsentligen en stad från 1700-tal och tidigt 1800-tal, och det var i denna stad som tsar Alexander I år 1809 öppnade lantdagen och i stadens rådhus bekräftade storfurstendömets författning (den svenska författningen från 1789). I staden finns inte bara Diktarhemmet, utan också Johan Ludvig Runebergs hem, Walter Runebergs ateljé och den vackra domkyrkan från 1400-talet.

 

Jubileumskommittén genom

Eva Hættner Aurelius                                                                Edvard Fleetwood
Vitterhetsakademiens representant i fonden                       fondens sekreterare

 

Jubiléet genomförs i samarbete med Svenska litteratursällskapet i Finland, Finlands svenska författareförening, Svenska ambassaden i Helsingfors samt Borgå stad. Upplysningar lämnas av sekreteraren, info@langmanska.se , eller Birgitta Palmqvist, projektkoordinator i Borgå, evenemang@langmanska.se .

 


Borgå gamla stad med                Borgå Rådhustorget.                 Borgå gymnasiums historiska       Haiko gård – herrgården.
domkyrkan.                                    Längmans födelseplats.            bibliotek.