Stiftelsen Längmanska kulturfonden

Såväl enskilda personer som organisationer kan söka bidrag. Bidrag ges främst till särskilda ändamål, däremot inte till löpande verksamhet, periodiska skrifter o dyl.

Kulturella samfund, institutioner eller föreningar kan tilldelas bidrag endast för viss uppgift eller publikation som inte kan tillgodoses genom deras ordinarie verksamhet.

Bidrag ges inte till finansiering av egen utbildning. Bidrag ges heller inte retroaktivt, vilket innebär att arbeten som är avslutade vid utdelningstillfället inte kan få bidrag.

Beviljade belopp är i regel i storleksordningen 15 000 – 50 000 kr.

Ändamål / kriterier

Fonden skall främja:

  • Humanistiska vetenskaper – inbegripet teologi och juridik
  • Naturvetenskaper – inbegripet medicin
  • Konst och litteratur – inbegripet musik, dans, film m m
  • Folkbildningsverksamhet

Ansökan

Ansökan

Ansökningsperiod
1 oktober – 15 januari, kl. 23:59.

Utdelning ur fonden beslutas vanligen i slutet av april eller början av maj.

Läs mer

Om stiftelsen

Om stiftelsen

Stiftelsen Längmanska kulturfonden grundar sig på ett kapital testamenterat 1859 av den finländske trävaruhandlaren Erik Johan Längman. Utdelning ur fonden ägde rum första gången 1919. Stiftelsens ordförande är universitetskanslern. Övriga ledamöter i styrelsen utses av olika akademier och statliga institutioner.

Läs mer

Kontakt

Kontakt

Stiftelsen Längmanska kulturfonden
Box 5073
102 42 Stockholm

Telefon: 08-611 87 15
Telefontid: onsdagar kl. 10-12
Epost: info@langmanska.se

 

Anslagstavla

15 Mar

Beslut rörande 2017 års ansökningar

Besked rörande 2017 års ansökningar lämnas endast per epost i början av maj.

Allmänt, [ 2017 ]

2 Jun

2016 års priser till finlandssvenska författare

Stiftelsen Längmanska kulturfonden beslöt vid sitt årsmöte i april 2016 att dela ut en belöning på v ...

Författarpriser till Finland, [ 2016 ]

1 Jun

Längmanska kulturfondens kulturpris 2016 till Tilde Björfors

Stiftelsen Längmanska kulturfonden utdelar sitt stora kulturpris på 150 000 kronor till Tilde Björfo ...

Stora kulturpriset, [ 2016 ]

1 Jun

2016 års Franke-stipendium går till Johan Gärdebo, KTH

Nämnden beslöt ge stipendiet, som är på 50 000 kr, till Johan Gärdebo, KTH, "för hans fokus på aktiv ...

Franke-stipendiet, [ 2016 ]

Visa fler inlägg