2013 års priser till finlandssvenska författare

Stiftelsen Längmanska kulturfonden beslöt vid sitt årsmöte i april 2013 att dela ut ett pris på 9 000 euro vardera till de finlandssvenska författarna Catharina Gripenberg och Gösta Ågren med följande motiveringar.

Catharina Gripenberg (f 1977)

Prisutdelningen 2013-05-24 på Sveriges ambassad i Helsingfors

har sedan debuten 1999 med ”På diabilden är huvudet proppfyllt av lycka” gett ut tre rosade diktsamlingar. Gripenbergs poesi kännetecknas av ett rappt utforskande språk som närmar sig variationer på myter och går i dialog med litteratur­kanon.

Som en privatdetektiv letar hon sig fram längs språkets spiraltrappor på jakt efter berättelser om och förståelse för världen. Gripenberg har även skrivit dramatik.

Gösta Ågren (f 1936)

Prisutdelningen 2013-05-24 på Sveriges ambassad i Helsingfors

har varit verksam som författare i de flesta genrer sedan 1955. Sin tyngst vägande insats har han gjort som poet. Sedan det som den självkritiske diktaren betraktar som sin ”egentliga debut”, boken ”Molnsommar” från 1978, har han i en lång följd av diktsamlingar utmejslat sitt personligt aforistiska språk där tystnaderna är lika viktiga som orden. För dikt­samlingen ”Jär” (1988), som inledde en självbiografisk trilogi, belönades han med Finlandia­priset.

Ågren är en existentiell diktare som inte väjer för de svåraste frågorna: döden, våldet, meningen med livet. Han går ofta i dialog med filosofer och tänkare; brottas med dem i sträng granskning av relevansen i deras ord. Gösta Ågrens poesi ger läsaren både verktyg att möta det skoningslösa livets angrepp och den glädje en absolut språkkänsla erbjuder.