2014 års priser till finlandssvenska författare

Stiftelsen Längmanska kulturfonden beslöt vid sitt årsmöte i april 2014 att dela ut en belöning på vardera 9 000 euro till de finlandssvenska författarna Ralf Andtbacka (f 1963) och Tove Appelgren (f 1969) med följande motiveringar.

Ralf Andtbacka

Prisutdelningen 2014-06-04 på Sveriges ambassad i Helsingfors

har under de två senaste årtiondena utvecklats till ett kraftfält i den finlandssvenska poesin. I hans böcker kan man röra sig som i ett landskap, det knastrar, brusar och knäpper i dem och bakgrundsstrålningen är stark. Språket växlar från att vara massivt till upplöst, från musikaliskt till mekaniskt.

Ju längre man dröjer sig kvar desto svårare blir det att skilja sig själv från språkets rörelser. Samma tålmodiga konsekvens kännetecknar hans övriga offentliga verksamhet som kritiker, översättare och lyrikaktivist.

Tove Appelgren

Prisutdelningen 2014-06-04 på Sveriges ambassad i Helsingfors

är en barnboksförfattare som alltid står stadigt på barnets sida. Hennes texter talar aldrig ner till barnläsaren och väjer aldrig för svåra frågor. I böckerna om Vesta-Linnea utforskar Appelgren barnets emotionella utveckling – men också de vuxnas. Föräldrar gör inte alltid rätt med en gång, utan även de får växa och utvecklas.

Appelgrens texter är både psykologiska och humanistiska. Hon är medveten om att en bilderbok skall vara värd att läsas både av vuxna och av barn och har gjort mycket för att höja kvaliteten på bilderböcker i Finland det senaste decenniet.