2015 års priser till finlandssvenska författare

Stiftelsen Längmanska kulturfonden beslöt vid sitt årsmöte i april 2015 att dela ut en belöning på vardera 9 000 euro till de finlandssvenska författarna Stefan Hammarén (f 1963) och Merete Mazzarella (f 1945) med följande motiveringar.

Merete Mazzarella

Prisutdelningen 2015-06-01 på Sveriges ambassad i Helsingfors

För Merete Mazzarella utgörs det mänskliga livets grundvillkor av det vi delar, samtalet, samlivet och sammanhangen. Hon inledde sitt författarskap 1979 med den självbiografiska boken ”Först sålde de pianot”. I sin senaste bok ”Själens nattsida” (2014) intresserar hon sig för en annan ung kvinnas, Mary Shelleys, väg ut i världen, och framför allt för den skapelse som denna släppte lös i sin roman Frankenstein. Mazzarella återupprättar den olyckliga varelsen som, när han mänskligt nog söker kontakt, väcker äckel och rädsla och börjar se sig själv som ett monster.

Så har Merete Mazzarella i snart ett halvsekel med stor generositet i biografier, romaner, noveller och essäer inringat vårt beroende av varandra. Gång på gång visar hon att vi blir till genom att tilltalas, och få svara. Hon påminner oss om att vi kan förhålla oss skapande till livet, och göra en konst av att åldras, läsa, skriva och samtala.

Stefan Hammarén

Stefan Hammarén belönas ”för ett författarskap drivet av en obönhörlig kompromisslöshet och lidelse. Stefan Hammarén går i clinch med språket, och bryter ner det med en entomologs noggrannhet, varefter han med en delirikers envetenhet bygger upp det igen, i intrikat kristallina labyrinter”.